In het kader van Tijd voor Toekomst is WSS gevraagd om de kinderen op de Noorderbreedte kennis te laten maken met de korfbalsport. 
Tijd voor Toekomst is een project die kansenongelijkheid tegengaat. De school wil o.a. insteken op de kennismaking met verschillende sporten, zodat de leerlingen meer in beweging komen. De korfbalvereniging WSS was de club die de spits af mocht bijten. Met zo'n 45 leerlingen werd er enthousiast gekorfbald op het wijkplein nabij de school😊

Kan een afbeelding zijn van 5 mensen, sportende mensen, staande mensen en buitenshuis