WSS werd op 7 augustus 1951 opgericht in de huiskamer van dhr. Van der Laan, destijds voorzitter van k.v. Animo uit Westerlee. Medeoprichters waren dhr. Linnenkoper, dhr. Petzinger en dhr. Abel Drent. Eerste voorzitter was dhr. Van der Laan. De meeste oprichters zijn slechts kort echt betrokken geweest bij W.S.S. Uitzonderingen hierop waren dhr. Van der Laan en dhr. Drent. Met name laatstgenoemde bouwde een enorme staat van dienst op: hij bleef penningmeester tot en met 1993, waarna hij om gezondheidsredenen moest stoppen.

Vanaf 1954 was Marchinus Wageman voorzitter. Met een onderbreking van een half jaar (in de beginjaren) is hij tot zijn plotselinge overlijden op 13 november 2003 voorzitter gebleven. Onder zijn bezielende leiding kende de club een groot aantal hoogtepunten en een paar dieptepunten.

Alle begin is moeilijk en gedurende twee decennia speelde WSS op weilanden, soms moest eerst het vee nog van deze weilanden gehaald worden (overigens moest dit ook vaak bij uitwedstrijden) alvorens de wedstrijd gespeeld kon worden. Er was zelfs een vereniging waar de wedstrijd af en toe stil gelegd moest worden, omdat er fietsers langs moesten, midden over het speelveld liep namelijk een fietspad. Ook kleedaccommodaties waren uit den boze, als je geluk had kon je je in een kroeg of boerderij omkleden en kreeg je na afloop als ploeg één tobbe water om je op te frissen. Later waren we gast bij de voetbalvereniging Noordster en mochten we gebruik maken van veld 4.

WSS timmerde in de jaren 60 en in het begin van de jaren 70 sterk aan de weg. In deze tijd speelde WSS op een gegeven moment eerste klas NKV en werden korfballers van WSS met grote regelmaat geselecteerd voor vertegenwoordigende teams. De gezusters Jannie en Jantje Veen, Dina Mik, Rosco Eiten en Henk Siebering werden op deze manier bekende namen in de noordelijke korfbalwereld. Ook speelde men in die tijd tegen gerenommeerde tegenstanders als Dos’46 en Nic.

W.S.S. kende bovendien twee keer een enorme aanwas van leden. Begin jaren 80 braken we voor het eerst door de 200-ledengrens. Na een periode van wat terugloop in ledental bereikten we halverwege de jaren 90 de grootste omvang die de club ooit heeft gehad, iets meer dan 250 leden, 12 jeugdploegen en 7 seniorenploegen, op dat moment waren we qua grootte de vierde vereniging van de afdeling noord. Op dit moment is het ledental bijna 200 en lijkt het erop dat we in de loop van dit jaar de magische 200 grens voor de derde maal in de clubgeschiedenis gaan breken.
Halverwege de 70’er jaren ging het heel slecht met WSS. We hadden op dat moment nog slechts 11 seniorleden en de club hield zich met moeite staande. In die tijd hadden we ook nog geen eigen plek en was ons thuishonk de kroeg van Berend Sasker. Hier hielden we ook de carnavalsfeesten en onze bazar. Toen we onze eigen plek kregen, bij de ijsbaan ging het echter steeds beter met de club. In de beginjaren was WSS trouwens verantwoordelijk voor de ijsbaan, een tijd waar we met veel plezier aan terug kunnen denken. Onze werkploegen waren voor dag en dauw bezig met het prepareren van de ijsvlakte. ’s Avonds na het sluiten van de ijsbaan werden er bovendien de noodzakelijke reparaties uitgevoerd.

Ieder jaar werd er met spanning uitgekeken naar de seriedagen in Norg, het traditionele begin van het nieuwe seizoen. Op dit tweedaagse toernooi waren altijd heel veel verenigingen aanwezig. Camping “Het Centrum” van mevrouw Zuidhof diende dan altijd als uitvalsbasis. Dit was niet geheel toevallig, op deze camping vierden namelijk vele prominente leden door de jaren heen hun vakantie, in de beginjaren sliep men zelfs nog in het hooi in de schuur. Om eens een paar leden te noemen: Abel, Jannie en Marchinus, Johan en Lena, Herman en Grietje, Geert en Lena en nog vele anderen. De karakteristieke houten korfbalpaal heeft wel 30 jaar dienst gedaan op deze camping.
Inmiddels hebben we sinds de verbouwing / nieuwbouw van 2005 de beschikking gekregen over één van de mooiste korfbalaccommodaties van Noord-Nederland. We zijn hier dan ook met z’n allen erg trots op.

Aan het pionierswerk van WSS in Duitsland en Polen hebben veel leden erg veel plezier beleefd. Het beroemdst zijn de bezoeken aan Itzehoe, Hamburg, Warschau, Limanowa en Uniejow, waarover nog steeds vele sterke verhalen worden verteld. In 2005 hebben onze junioren een vakantie/korfbaltrip naar Polen gemaakt en we zijn vast van plan om de komende jaren met onze buitenlandtrips door te gaan. Het aantal internationale trips is niet op twee handen te tellen. Het hoogtepunt van de internationale activiteiten was de organisatie van de interland Nederland – Polen in 1994. Dit werd het grootste sportieve spektakel in de clubgeschiedenis met heel veel show er om heen. Zelfs de 24 Pronkjewailtoernooien, waarvan vele (zeker de laatste jaren) met een erg sterke bezetting en de vele uitverkiezingen als sportploeg van Pekela kunnen hier niet aan tippen. Mogelijk kunnen we de Nederlandse titel afdelingskorfbal nog in één adem noemen, maar dan houdt het wel op.

WSS is een mooi voorbeeld van het feit dat korfbal een familiesport is. Er zijn al een hoop WSS huwelijken gesloten met daaruit voortvloeiend de nodige nieuwe leden. Voor een aantal families geldt dat er al meerdere generaties actief zijn binnen de club. Onder andere vanuit het familiekarakter van onze vereniging is goed te verklaren waarom we meer zijn dan alleen maar een sportvereniging. Veel van onze nevenactiviteiten staan namelijk geheel los van korfbalsport. De vele gezellige kaartavonden, bingoavonden, toneelavonden en de jaarlijks terugkomende evenementen als de Kerstmaaltijd, de nieuwjaarsreceptie, de deelname binnen de organisatie van de gemeentelijke koninginnedagspelletjes, de seizoensafsluiting met o.a. een barbecue en last but not least het Pinksterkamp zijn hiervan het sprekende bewijs. Deze nevenactiviteiten, gekoppeld aan de ledenwerfactie en ons mooie onderkomen hebben er voor gezorgd dat we in 2005-2006 22 nieuwe leden hebben mogen inschrijven. Ook het seizoen 2006-2007 is wat dat betreft prima begonnen, binnen een maand hadden zich al weer 9 nieuwe leden gemeld

Bij een (overigens zeer onvolledige) geschiedschrijving hoort ook een blik in de toekomst. Op volle kracht vooruit met veel initiatieven, zonder verlies van bestaande activiteiten en verworvenheden is daarbij ons motto. We willen binnen drie jaar trachten om ons ledental weer boven de 250 leden te brengen. We spelen dit seizoen met 13 ploegen in de competitie, dit is een groei van 4 ploegen t.o.v. vorig seizoen. Verder willen we gaan werken aan het verjongen van ons eerste en tweede team. Een eerste stap in deze richting is gezet. Onze A-ploeg traint samen met de selectie om de doorstroming de komende twee jaar zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ik heb er alle vertrouwen in en zoals gebruikelijk zullen we samen de schouders eronder zetten om onze doelen te verwezenlijken.

Peter Wageman
(voorzitter)

Ik heb bovenstaande geschreven op basis van wat ik door de jaren heen gehoord heb van mijn ouders en wat ik zelf heb meegemaakt. Ik nodig iedereen van harte uit om te reageren en om aanvullingen, verbeteringen en andere voorvallen of details op te sturen. Dit kan via de post: Peter Wageman, Abraham Westersstraat A7, 9663 PA Nieuwe Pekela, of via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..