Contributie-reiskostenregeling per 01-01-2011

Leeftijd (op 1 januari) Categorie Bondsgeld (te betalen in januari) Maandelijkse contributie
19 jaar en ouder senioren €40,00 €17,50
16 tot 19 jaar junioren €30,00 €12,00
7 tot 16 jaar jeugd €20,00 €9,00
0 tot 7 jaar welpen/kangoeroes €12,00 €3,00
niet spelende leden senioren €7,50 €10,00

Reiskostenregeling

Bij uitwedstrijden wordt een vergoeding uitgekeerd van €0,15 per gereden kilometer voor maximaal 3 auto’s. Er wordt indien mogelijk met 2 auto’s gereisd. Dit om de kosten beheersbaar te houden.
Er wordt 2 keer per jaar uitgekeerd en wel als volgt:

  • De najaarcompetitie en 1e helft zaal (augustus t/m december) zullen wij uitbetalen in januari onder aftrek van de bondscontributie van het komend jaar. Indien er niet genoeg te verrekenen valt  verzoeken wij u het restant van het bondsgeld separaat over te maken.
  • De voorjaarscompetitie en 2e helft zaal (januari t/m juni) zullen wij vanaf heden uitbetalen direct na de zomervakantie.

Voor zowel oefenwedstrijden als toernooien wordt geen vergoeding verstrekt.

Overige besluiten

  • De contributie dient per maand vooraf worden voldaan en worden overgemaakt op bankrekening 46.64.68.946 tnv KVWSS te Oude Pekela.
  • Het wegblijven bij een wedstrijd zonder afzegging kost: senioren €2,25 en jeugd €1,15
  • Kosten welke de vereniging in rekening worden gebracht inzake een gele of rode kaart worden doorberekend aan speler/speelster.

Donateurs
Het basisbedrag is €5,00 per maand.

Opzeggen lidmaatschap
Kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, welke eindigt op 31 december en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzegging moet schriftelijk doorgegeven worden aan het bestuur.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Harm-Jan Wageman, tel.nr. 06 – 49 79 98 66 of Jannes Wageman tel.nr. 06 – 22 48 24 92. Schroom niet om ook contact met één van beide heren op te nemen wanneer u in de problemen komt om de bondscontributie in één maal over te maken. Begin januari krijgt u van ons bericht of u na verrekening van de reiskostenvergoeding nog bondscontributie bij moet betalen of keren wij u het overschot aan reiskosten uit. U ontvangt van ons geen nota’s of acceptgiro’s en verzoeken u dan ook zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling op ons banknummer 46.64.68.946

Wijzigingen en typefouten voorbehouden