Contributie-reiskostenregeling per 01-04-2023

Leeftijd (op 1 januari)

 

Bondsgeld (te betalen in januari)

Maandelijkse contributie

19 jaar en ouder

 

€ 45,00

€ 20,00

16 tot 19 jaar

 

€ 35,00

€ 14,00

13 tot 16 jaar

 

€ 25,00

€ 11,00

8 tot 12 jaar

 

€ 20,00

€ 10,00

0 tot 7 jaar

 

€ 12,00

€ 3,00

Niet spelende leden

 

€ 10,00

€10,00

Donateurs

 

 

€ 5,00

 

Reiskostenregeling

Bij uitwedstrijden wordt een vergoeding uitgekeerd van €0,15 per gereden kilometer voor maximaal 3 auto’s. Er wordt indien mogelijk met 2 auto’s gereisd. Dit om de kosten beheersbaar te houden.
Er wordt 2 keer per jaar uitgekeerd en wel als volgt:

  • De najaar-competitie en 1ehelft zaal (augustus t/m december) zullen wij uitbetalen in januari onder aftrek van de bondscontributie van het komend jaar. Indien er niet genoeg te verrekenen valt verzoeken wij u het restant van het bondsgeld separaat over te maken.
  • De voorjaarscompetitie en 2ehelft zaal (januari t/m juni) zullen wij vanaf heden uitbetalen direct na de zomervakantie.

Voor zowel oefenwedstrijden als toernooien wordt geen vergoeding verstrekt.

Overige besluiten

  • De contributie dient per maand vooraf worden voldaan en worden overgemaakt op bankrekening 46.64.68.946 tnv KVWSS te Oude Pekela.
  • Het wegblijven bij een wedstrijd zonder afzegging kost: senioren €2,25 en jeugd €1,15
  • Kosten welke de vereniging in rekening worden gebracht inzake een gele of rode kaart worden doorberekend aan speler/speelster.

Donateurs
Het basisbedrag is €5,00 per maand.

Opzeggen lidmaatschap
Dit is twee maal in het jaar mogelijk welke eindigt op 1 juli en 31 december met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een opzegging moet schriftelijk doorgegeven worden aan het bestuur.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Harm-Jan Wageman, tel.nr. 06 – 49 79 98 66 of Jannes Wageman tel.nr. 06 – 22 48 24 92. Schroom niet om ook contact met één van beide heren op te nemen wanneer u in de problemen komt om de bondscontributie in één maal over te maken. Begin januari krijgt u van ons bericht of u na verrekening van de reiskostenvergoeding nog bondscontributie bij moet betalen of keren wij u het overschot aan reiskosten uit. U ontvangt van ons geen nota’s of acceptgiro’s en verzoeken u dan ook zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling op ons banknummer 46.64.68.946

Wijzigingen en typefouten voorbehouden